ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 Απριλίου 2019 - 31 Μαίου 2019)

1-3     ημέρες    18€
4-6     ημέρες    14€
7-9     ημέρες    13€
10-13 ημέρες    12€
14+    ημέρες    11€

1-3     ημέρες    18€
4-6     ημέρες    14€
7-9     ημέρες    13€
10-13 ημέρες    12€
14+    ημέρες    11€

1-3     ημέρες    20€
4-6     ημέρες    17€
7-9     ημέρες    16€
10-13 ημέρες   15€
14+    ημέρες    14€

1-3     ημέρες    23€
4-6     ημέρες    22€
7-9     ημέρες    20€
10-13 ημέρες    19€
14+    ημέρες    18€

1-3     ημέρες    25€
4-6     ημέρες    24€
7-9     ημέρες    22€
10-13 ημέρες    21€
14+    ημέρες    20€

1-3     ημέρες    20€
4-6     ημέρες    18€
7-9     ημέρες    17€
10-13 ημέρες    16€
14+    ημέρες    15€

1-3     ημέρες    22€
4-6     ημέρες    20€
7-9     ημέρες    19€
10-13 ημέρες    18€
14+    ημέρες    17€

scooter huren kos

Kymco Agility 125cc - 2019

1-3     ημέρες    25€
4-6     ημέρες    24€
7-9     ημέρες    22€
10-13 ημέρες    21€
14+    ημέρες    20€

1-3     ημέρες    30€
4-6     ημέρες    28€
7-9     ημέρες    25€
10-13 ημέρες    23€
14+    ημέρες    20€

1-3     ημέρες    45€
4-6     ημέρες    42€
7-9     ημέρες    40€
10-13 ημέρες    39€
14+    ημέρες    38€

1-6 ημέρες   5€
7+  ημέρες   4€

rent bike kos new

City Bike - 2019

1-6    ημέρες    6€
7+     ημέρες    5€