ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (21 Σεπτεμβρίου 2020 - 10 Νοεμβρίου 2020)

1-3     ημέρες    15€
4-6     ημέρες    14€
7-9     ημέρες    13€
10+    ημέρες    10€

1-3     ημέρες    15€
4-6     ημέρες    14€
7-9     ημέρες    13€
10+    ημέρες    10€

1-3     ημέρες    18€
4-6     ημέρες    16€
7-9     ημέρες    15€
10+    ημέρες    12€

1-3     ημέρες    20€
4-6     ημέρες    18€
7-9     ημέρες    17€
10+    ημέρες    15€

1-3    ημέρες    23€
4-6    ημέρες    21€
7-9    ημέρες    20€
10+   ημέρες    18€

1-3     ημέρες    18€
4-6     ημέρες    16€
7-9     ημέρες    15€
10+    ημέρες    12€

1-3     ημέρες    20€
4-6     ημέρες    18€
7-9     ημέρες    17€
10+    ημέρες    14€

1-3     ημέρες    22€
4-6     ημέρες    20€
7-9     ημέρες    19€
10+    ημέρες    17€

1-3     ημέρες    25€
4-6     ημέρες    23€
7-9     ημέρες    20€
10+    ημέρες    18€

1-3    ημέρες    40€
4-6    ημέρες    38€
7-9    ημέρες    35€
10+   ημέρες    30€

1-6      ημέρες      4€
7-12    ημέρες      3€
   13+     ημέρες   2.50€

1-6      ημέρες      6€
7-12    ημέρες      5€
13+      ημέρες      4€