ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 Μαίου 2020 - 31 Μαίου 2020)

1-3     ημέρες    15€
4-6     ημέρες    14€
7-9     ημέρες    13€
10+    ημέρες    12€

1-3     ημέρες    15€
4-6     ημέρες    14€
7-9     ημέρες    13€
10+    ημέρες    12€

1-3     ημέρες    17€
4-6     ημέρες    16€
7-9     ημέρες    15€
10+    ημέρες    14€

1-3     ημέρες    20€
4-6     ημέρες    18€
7-9     ημέρες    17€
10+    ημέρες    16€

1-3     ημέρες    23€
4-6     ημέρες    21€
7-9     ημέρες    20€
10+    ημέρες    19€

1-3     ημέρες    16€
4-6     ημέρες    15€
7-9     ημέρες    14€
10+    ημέρες    13€

1-3     ημέρες    18€
4-6     ημέρες    17€
7-9     ημέρες    16€
10+    ημέρες    15€

1-3     ημέρες    21€
4-6     ημέρες    19€
7-9     ημέρες    18€
10+    ημέρες    17€

1-3     ημέρες    25€
4-6     ημέρες    23€
7-9     ημέρες    22€
10+    ημέρες    20€

1-3     ημέρες    40€
4-6     ημέρες    38€
7-9     ημέρες    35€
10+    ημέρες    33€

1-6      ημέρες     4€
7-12    ημέρες     3€
   13+     ημέρες  2.50€

rent bike kos new

City Bike - 2020

1-6      ημέρες     6€
7-12    ημέρες     5€
 13+    ημέρες     4€